Deldiche - CO2 neutraal

Deldiche - CO2 neutraal

Beste Klanten en Leveranciers,

 

Het klimaat is de laatste maanden niet meer uit het nieuws te slaan. Ook voor DELDICHE is het milieu een belangrijke stakeholder. Echter, we produceren en verkopen functional en convencience food, dat over het algemeen in plastiek verpakking wordt verkocht. Zodoende maken we deel uit van de zogenaamde wegwerpmaatschappij; we produceren wel vooral healthy food. Dit kunnen we enkel op de lange termijn blijven doen indien we aandacht hebben voor het milieu en klimaat. 

 

Reeds meerdere jaren is het respect voor mens en milieu één van onze strategische doelstellingen. DELDICHE gaat voluit voor voedselveiligheid en duurzaamheid. Zo bestaat het grootste gedeelte van onze verpakkingen uit minstens 90% gerecycleerd plastiek. Eind 2018 hebben we bijkomend de stap genomen om de CO2 uitstoot van ons bedrijf in kaart te brengen en hiertoe hebben we ons laten begeleiden door CO2logic, een Belgische KMO met een naam als een klok in de sector.

 

CO2logic heeft een audit uitgevoerd op onze werking en heeft die eind februari afgerond. Het resultaat was heel positief! In die mate dat we de stap hebben gezet om onze plannen te versnellen en als bedrijf CO2 neutraal te worden. Met trots dragen we nu het CO2 Neutral© label (zie bijlage). 

 

Het CO2 Neutral© label (gevalideerd door Vinçotte) garandeert dat bedrijven die dit label ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. In tegenstelling tot “greenwashing” kan dit label alleen verkregen worden dankzij serieuze klimaatinspanningen.

 

Hiertoe hebben ook wij een plan uitgewerkt om verdere stappen te ondernemen in het verlagen van onze CO2-uitstoot. Bovendien zullen we blijvend de resterende CO2 uitstoot compenseren.

 

Zo blijft DELDICHE ook in de toekomst jullie duurzame partner voor Mediterraanse delicatessen.

 

Vele groeten, 

Het DELDICHE team

 

Download het certificaat.